Ululani

Girl

名字意思

Ululani的中文译名为乌卢拉尼,有神圣的灵感的意思,一般用作女生名字,源自夏威夷土语,在《NameChef热门名字排行榜》排名1000名以外,在《美国婴儿名字排行榜》排名1000名以外。

中文译名

乌卢拉尼

来源

Ululani源自夏威夷土语。

性别

Ululani通常用作女生名字。

音节

4

与Ululani相关的列表或排行榜

搜寻名字

Bedtime Stories
每日一个睡前故事,与孩子共享温馨时光
想收到NameChef的最新资讯吗?

想收到NameChef的最新资讯吗?

请追踪我们的Facebook专页Instagram专页Youtube频道