Ling

Girl
ling 玉之声。

名字意思

Ling的中文译名为玲,有玉之声的意思,一般用作女生名字,源自中文。Ling的发音为ling(下方可聆听真人发音),在《NameChef热门名字排行榜》中排名前1000,在《美国婴儿名字排行榜》排名1000名以外。

中文译名

来源

Ling源自中文。

性别

Ling通常用作女生名字。

发音

ling (聆听)

音节

1

搜寻名字

Bedtime Stories
每日一个睡前故事,与孩子共享温馨时光
想收到NameChef的最新资讯吗?

想收到NameChef的最新资讯吗?

请追踪我们的Facebook专页Instagram专页Youtube频道