Sada

Girl

名字意思

Sada,有纯洁的意思,一般用作女生名字,源自日语,在《1891美国婴儿名字排行榜》中排名前1000,在《NameChef热门名字排行榜》排名1000名以外。

来源

Sada源自日语。

性别

Sada通常用作女生名字。

Sada历年排名

资料来源: 美国社会安全局

搜寻名字

想收到NameChef的最新资讯吗?

请追踪我们的Facebook专页Instagram专页Youtube频道